Home Norge

Norge

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene, og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Nyheter

Forskningsprosjekt i VRI:
Hvor blir det av kvinnene?
Menn råder grunnen på den norske arenaen for innovasjon og utvikling. Det fins lite kunnskap om konsekvensene.


VRI Rogaland:
Han fant opp unikt pumpesystem på fritiden
Fra Iparks inkubator fikk han hjelp til å søke om penger fra VRI-programmet i Forskningsrådet, som innvilget ham 100.000 kroner til å utvikle produktet.